Mgr. Martin Kudláček

Bakalářská práce

Neurální kmenové buňky

Neural stem cells
Anotace:
Neurální kmenové buňky jsou nediferencované buňky, které jsou v in vivo podmínkách tripotentní, tzn. dávají vzniknout třem typům terminálně diferencovaných buněk: neuronům, astrocytům a oligodendrocytům. Mají také schopnost sebeobnovy a do určité míry i proliferace. V dospělém savčím mozku se vyskytují ve dvou hlavních oblastech – v subgranulární zóně hipokampu a v subventrikulární zóně lemující postranní …více
Abstract:
Neural stem cells are defined as undifferentiated cells capable of self-renewal and multipotent differentiation into the three principle cell types of the nervous system in vivo – neurons, astrocytes and oligodendrocytes. They are endowed with a high potential for proliferation. In the adult mammalian brain, the subventricular zone of the lateral ventricles and the subgranular zone of the hippocampus …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta