Marek Vocílka

Bachelor's thesis

Segmentace zákazníků shlukovou analýzou pro marketingové účely

Customer segmentation by cluster analysis for marketing purposes
Abstract:
Hlavní motivací volby tohoto tématu byl problém společnosti s cílenými komunikacemi na základě citlivosti zákazníka na slevu. Neexistoval žádný analytický postup při segmentaci zákazníků, a proto v některých případech docházelo k oslovení zákazníků, pro které nabídka nebyla relevantní, což způsobovalo problémy a nepřinášelo pozitivní zkušenosti zákazníka s firmou. Cílem práce je rozdělení zákazníků …more
Abstract:
The main motivation for the choice of this topic was the problem of targeted communications based on sensibility of customers to discounts. There was no analytical approach to customer segmentation and in some cases, customers were contacted with the offer that was not relevant for them, causing problems and not bringing positive customer experience. The main objective of the thesis is to divide customers …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 12. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2019
  • Supervisor: Ondřej Sokol
  • Reader: Vladimír Holý

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76794