Bc. Jitka Nová

Master's thesis

Rozbor dopadů současné finanční krize na bankovní sféru v EU a opatření zaměřených na překonání krize

Analysis of the impact of current financial crisis on the EU banking sector and measures taken to stabilization
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou současné finanční krize. Celá práce je primárně členěna do pěti částí. První kapitola charakterizuje bankovní systém zemí EU. Druhá kapitola je zaměřena na vývoj v oblasti regulace evropského bankovnictví před krizí a současně přestavuje nejvýznamnější trendy v bankách EU. Dále následuje kapitola věnující se příčinám a vzniku současné finanční krize. Čtvrtá …more
Abstract:
This diploma thesis studies the problems of the current financial crisis. The whole work is primarily divided into five parts. The first chapter describes banking system in EU. The second part is focused on development in European banking regulation before crisis and at the same time represents the most important trends in banks of EU. The following chapter deals with the causes and the beginnings …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2012
  • Supervisor: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
  • Reader: Ing. Jaroslav Tichý, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní