Mgr. Veronika Bazalová

Bakalářská práce

Vztah víry ve spravedlivý svět u vězňů k vnímání spravedlnosti, osobní pohodě a recidivě

Relationship of Belief in a Just World of Prisoners to Perception of Justice, Well-Being and Recidivism
Anotace:
Tento výzkum se zaměřuje na funkci víry ve spravedlivý svět (BJW) u vězňů. Konkrétně zkoumá vztahy mezi BJW a vnímáním spravedlnosti, well-beingem a recidivou. Bylo zjištěno, že vězni s vyšší osobní a obecnou BJW vnímají soudní řízení, zaměstnance věznice a vězeňské záležitosti jako spravedlivé. Silnější vztah byl mezi osobní BJW a vnímáním spravedlnosti oproti obecné BJW. Tyto vztahy se potvrdily …více
Abstract:
The study examines the function of belief in a just world (BJW) in prisoners. Specifically, it discovers the relationship between BJW and perception of justice, BJW and well-being, BJW and recidivism. It was discovered that the prisoners with stronger BJW perceive legal proceedings, prison employees and prison affairs as just. Stronger relationship existed between personal BJW and perception of justice …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Stanislava Kováčová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií