Bc. Petra Seltsamová

Diplomová práce

Pracovní výkon ve svobodné firmě

Work performance in the freedom-based company
Anotace:
S moderními technologiemi se mění rychlost podnikání, profesní zastoupení ve firmách a také poža- davky kladené zaměstnanci na společnost. Objevují se proto firmy s novým přístupem, které se hlá- sí k principům svobody v práci. Tyto zásady obsahují zejména morální hodnoty, smysluplnost, sebe- realizaci a flexibilitu v práci. Tato diplomová práce se zabývá vztahem mezi svobodou v práci a pracovním výkonem …více
Abstract:
A business pace, professions and employees demands are changing due to modern technologies. There are appearing new types of companies with different approach, which claim their allegiance to the concept of the freedom at work. It's principles contain mainly morale values, meaningfulness, self-realization and work flexibility. This diploma thesis concern of the relationship of freedom at work and work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Alena Lubasová
  • Oponent: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií