Veronika TRÁVNÍČKOVÁ

Bakalářská práce

Dětská skupina jako nástroj harmonizace rodičovských a pracovních rolí

The children's group as a tool of harmonization of parental and working roles
Anotace:
Tématem bakalářské práce je "Dětská skupina jako nástroj harmonizace rodičovských a pracovních rolí." Konkrétně se tato práce zabývá tím, jak se dětská skupina podílí na řešení sladění práce a rodiny tedy jaké "nástroje" k tomu využivá. Hlavním cílem práce bylo zmapovat výhody a nevýhody dětské skupiny z pohledu rodičů. Její dílčí cíl zněl identifikovat další faktory, které přispěly k udržení/získání …více
Abstract:
The topic of the bachelor thesis is "Children's group as a tool of the harmonization of parental and work roles." Specifically, this thesis deals with how CHG participates in the solution of reconciliation of work and family which "tools" are used for that. The main aim of the work was to map out the advantages and disadvantages of the child group from the parents point od view. Its sub-goal was to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Hana Francová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TRÁVNÍČKOVÁ, Veronika. Dětská skupina jako nástroj harmonizace rodičovských a pracovních rolí. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 6n3mlw 6n3mlw/2
2. 5. 2018
Složky
Soubory
Bulanova, L.
3. 5. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.