Bc. Vladimír Řepka

Diplomová práce

PR politika a vliv na jeho úspěšnost

Effect of Politician's PR to Success Rate
Anotace:
Politici a voliči. Úspěch politiků závisí na jejich PR. Když dokáží využívat efektivní ko-munikaci s voličem, mohou získat mandát. Politická komunikace je velmi důležitá pro tvorbu PR. Pokud politici voliče zaujmou marketingovou komunikací, mohou vyhrát volby. Je důležité, jak se politici chovají, protože na tomto základě si voliči utvářejí obraz politika. Chytrý politik využívá všechny marketingové …více
Abstract:
Politicians and voters. Politician's success depends on their PR. When they are able to use effective communication, they can get a mandate. Political communication is very impor-tant for the creation of PR. If politicians attract the voters, by marketing communications, they can win elections. Voters make the image of politician's behave. A Clever politicians use all the marketing instruments to attract …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Řepka, Vladimír. PR politika a vliv na jeho úspěšnost. Zlín, 2019. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe