Bc. Kamila Střelečková

Bakalářská práce

Mystery shopping - projekt pro konkrétní organizaci

Mystery Shopping- a project for specific organization
Anotace:
Záměrem bakalářské práce je představit metodu zjišťování kvality služeb zvanou Mystery Shopping jako jednu z metod marketingového výzkumu. V teoretické části je Mystery shopping zařazen do kontextu celkového marketingového výzkumu, je představena podrobná definice, charakteristiky, historický vývoj. Dále je zde poukázáno na výhody a uplatnění v praxi. Cílem praktické části je realizace projektu metodou …více
Abstract:
The purpose of this bachelor’s thesis is to present the method for establishing the quality of services called Mystery Shopping as a marketing research method. The theoretical section places Mystery Shopping in the context of general marketing research, and presents a detailed definition, the characteristics and historic development of this method. Its advantages and application in practice are also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Oponent: Ing. Pavel Rosenlacher

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní