Monika Moravcová

Bakalářská práce

Senior klient nebo "rukojmí" v domově pro seniory

Senior - client or "hostage" in a nursing home
Anotace:
Téma bakalářské práce je spokojenost seniorů s kvalitou života v konkrétním domově pro seniory. Tato práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické části. Teoretická část je zaměřena na problematiku stáří a stárnutí, na kvalitu života a péči o seniory v domově pro seniory. Vysvětluje klíčová slova, která jsou použitá v rámci výzkumného šetření. V praktické části je popsána metoda výzkumu …více
Abstract:
The topic of my Bachelor work is satisfaction of seniors with quality of life in specific home for the elderly. This work is divided on two parts, theoretical and practical parts. In theoretical part is focused on issue of age and aging, on quality of life and care of seniors in home for the elderly. It explains key words what are used within research survey. In practical part is described method of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB9411

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 15. 5. 2017
 • Vedoucí: PhDr. Martin Smutek, Ph.D.
 • Oponent: PaedDr. Karel Myška, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 6qdcoq 6qdcoq/5
24. 5. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Kohout, J.
24. 5. 2017
25. 5. 2017
Kohout, J.
25. 5. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.