Bc. Petra Gottwaldová

Diplomová práce

Vliv kardiovaskulární rehabilitace na vývoj tělesné zdatnosti a kvalitu života u žen s ischemickou chorobou srdeční a s dobrou systolickou funkcí levé komory srdeční

Influence of cardiovascular rehabilitation on the development of physical fitness and quality of life in women with ischemic heart disease and good systolic left ventricular function
Anotace:
Tato studie hodnotila vliv dvanáctitýdenního ambulantního kombinovaného kardiovaskulárního tréninku na vývoj tělesné zdatnosti a kvalitu života u žen s dobrou systolickou funkcí levé srdeční komory. Studie se zúčastnilo 23 žen s ischemickou chorobou srdeční ve věku 63,8±11,6 let. Před a po absolvování kardiovaskulární rehabilitace bylo provedeno spiroergometrické vyšetření, při kterém byly zjišťovány …více
Abstract:
This study evaluated the effect of 12 weeks ambulatory of combined cardiovascular training on rehabilitation on the development of physical fitness and quality of life in women with good systolic left ventricular function. The study participate 23 women with chronic ischemic heart disease in aged 63.8 ± 11.6 years. Spiroergometry was performed before and after graduating cardiovascular rehabilitation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslava Pochmonová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie

Práce na příbuzné téma

Všechny práce