Bc. Jan Knapek

Bachelor's thesis

Návrhy k racionalizaci řízení nákladů v podniku

Proposals to rationalize the cost management in a company
Abstract:
Tato práce se zabývá návrhy na racionalizaci řízení nákladů v konkrétním podniku. Práce je rozdělená na část teoreticko – metodickou a část analyticko – praktickou. V první části jsou definovány a rozděleny náklady a popsány metody a nástroje řízení nákladů. V druhé části je provedena analýza současného stavu v konkrétním podniku, finanční analýza a porovnání podniku s konkurencí a odvětvím. Na základě …more
Abstract:
This work introduces proposals to rationalize the cost management in a company. The work is divided into two sections; a theoretical-methodological section and an analytical - practical section. The first section defines and categorises types of costs and describes methods and tools for cost management. The second section presents an analysis of the existing state in a particular enterprise, financial …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 7. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 9. 2014
  • Supervisor: prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc.
  • Reader: Ing. Josef Halouzka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting