Petra BLAŽKOVÁ

Diplomová práce

Multikulturní kompetence budoucích učitelů

Multicultural competences of prospective teachers
Anotace:
Tato práce se skládá ze dvou částí: teoretické a praktické. Obsahem teoretické části je vymezení základních cílů a úkolů multikulturní výchovy, která je jedním z průřezových témat v Rámcovém vzdělávacím programu Základního vzdělávání a vymezuje vše, co je společné a nezbytné pro vzdělávání žáků. Od cílů a úkolů multikulturní výchovy se odvíjejí základní kompetence učitelů, které patří k jejich zaměstnání …více
Abstract:
This thesis consists of the two parts: theoretical and practical. Content of the theoretical part is basic goals and tasks determination of the multicultural education which is one of the sectional themes in Framework Education Programme for Basic Education and determines everything that is common and necessary for student's education. From the multicultural education goals and tasks unwind basic competences …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 11. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 12. 2008
  • Vedoucí: PaedDr. Čepičková -Brtnová Ivana
  • Oponent: PhDr. Renata Šikulová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta
http://arl.ujep.cz/