Bc. Karla Kočvarová

Diplomová práce

Globální problémy ve výuce výchovy k občanství

Global problems in teaching civic
Anotace:
Tato diplomové se zabývá výukou globálních problémů ve výchově k občanství. Práce je rozdělena do tří částí. V první části jsou obecně popsány a rozděleny globální problémy. Ve druhé části je analýza učebnic výchovy k občanství se zaměřením na globální problémy. Ve třetí části jsou zpracovány pracovní listy pro výuku globálních problémů ve výchově k občanství.
Abstract:
This diploma thesis deals with teaching global problems in civics. The thesis is divided into three parts. In the first part, global problems are generally described and classified. The second part is an analysis of textbooks of civics with a focus on global issues. In the third part, there are worksheets for teaching global problems in civics.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta