Bc. Jarmila Brhelová

Diplomová práce

Mediální obraz novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí v MF Dnes

Media presentation of amendment to the act on social and legal protection of children in MF Dnes
Anotace:
Diplomová práce se zabývá konstrukcí mediálního obrazu novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí – procesu jejího projednávání, schvalování, přijetí a referování v prvním roce poté, co vstoupila v platnost. Cílem práce je analyzovat strategii konstruování mediálního obrazu novely zákona, hlavních aktérů, událostí, vztahů a souvislostí. K dosažení tohoto cíle a zodpovězení výzkumných otázek autorka …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the construction of media representation of the amendment to the act on social and legal protection of children – the process of its hearing, approval, acceptance and its media coverage in the first year after it came into force. The aim of this thesis is to analyse strategy of constructing the media representation of the amendment, main participants, events, relationships …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Sedláček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií