Helena STOUPOVÁ

Master's thesis

Kultura v letech 1918-1948 jako reakce na politickou situaci v Československu a její využití v hodinách vlastivědy na 1. stupni ZŠ

Culture in the years 1918-1948 as a reaction to the political situation in Czechoslovakia and its use in lessons of Science education at primary school
Abstract:
Tato diplomová práce je zaměřena na výuku politických a kulturních událostí v letech 19181948 v předmětu vlastivěda. Cílem práce je poskytnout náměty pro výuku tohoto tématu ve vlastivědě v pátém ročníku ZŠ. Text práce je rozdělen do dvou částí. Teoretická část se zabývá detailním popsáním politických událostí, na něž navazují v samostatné kapitole události z oblasti kultury, a to literatury, hudby …more
Abstract:
This master thesis is focused on teaching political and cultural events between the years 19181948 in the school subject National history. The main aim of this master thesis is to provide suggestions for the teaching this topic in National history in fifth grade of a primary school. The text of the master thesis is divided into two parts. The theoretical part deals with a detailed describing of political …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 10. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Michal Červenka

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

STOUPOVÁ, Helena. Kultura v letech 1918-1948 jako reakce na politickou situaci v Československu a její využití v hodinách vlastivědy na 1. stupni ZŠ. Ústí nad Labem, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta