Jana Lísková

Bakalářská práce

Finanční analýza a finanční plán společnosti Lučební závody a.s. Kolín

Financial analysis and short-term financial plan of company Lučební závody a.s. Kolín
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je vypracování finanční analýzy společnosti Lučební závody a.s. Kolín v mezi lety 2012 a 2016, a následné sestavení krátkodobého finančního plánu na rok 2017. Práce je rozdělena do tří částí. V metodické části jsou popsané mnou vybrané základní ukazatele a specifické metody finanční analýzy, které jsem poté použila v praktické části. Mezi mnou vybrané metody patří horizontální …více
Abstract:
This bachelor thesis aims to elaborate a financial analysis of company Lučební závody a.s. Kolín between years 2012 and 2016, and then create a short-term financial plan for year 2017. The thesis is divided into three main parts. The methodical part describes basic indicators and specific methods of financial analysis, which I chose to use in the second analytical part of this thesis. These methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2018
  • Vedoucí: Hoang Long Pham
  • Oponent: Taisia Nistorenco

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74507