Theses 

Veřejná správa v Protektorátu Čechy a Morava – Bc. Radek Příhoda

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Radek Příhoda

Bachelor's thesis

Veřejná správa v Protektorátu Čechy a Morava

Public Administration in the Protectorate of Bohemia and Moravia

Anotácia: Bakalářská práce se zabývá problematikou veřejné správy v Protektorátu Čechy a Morava v letech 1939 – 1945. Zaměřuje se na autonomní a okupační linii veřejné správy existujících paralelně v prvních letech Protektorátu. Podrobně je pojednáno o tzv. Heydrichově správní reformě, která tento dualismus veřejné moci odstranila a odbourala tak poslední fragmenty autonomie. Práce ukazuje, jak se veřejná správa stala nástrojem nacistické okupační politiky, jejímž cílem byla integrace českomoravského prostoru do Velkoněmecké říše.

Abstract: This thesis deals with the problems of public administration in the Protectorate of Bohemia and Moravia in 1939 - 1945. It focuses on autonomous and occupying a line parallel to the existing public administration in the early years of the Protectorate. It is discussed in detail called Heydrich's administrative reform which the dualism of public power removed and thus eliminating the last fragments of the autonomy. This work shows how the public administration has become an instrument of nazi occupation policy aimed at the integration of the czech-moravian area in the Third Reich.

Kľúčové slová: Protektorát Čechy a Morava, okupační správa, autonomní správa, Úřad říšského protektora, vláda, státní prezident, Heydrichova správní reforma.

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedúci: doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 26. 6. 2019 18:17, 26. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz