Bc. Radek Příhoda

Bakalářská práce

Veřejná správa v Protektorátu Čechy a Morava

Public Administration in the Protectorate of Bohemia and Moravia
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou veřejné správy v Protektorátu Čechy a Morava v letech 1939 – 1945. Zaměřuje se na autonomní a okupační linii veřejné správy existujících paralelně v prvních letech Protektorátu. Podrobně je pojednáno o tzv. Heydrichově správní reformě, která tento dualismus veřejné moci odstranila a odbourala tak poslední fragmenty autonomie. Práce ukazuje, jak se veřejná správa …více
Abstract:
This thesis deals with the problems of public administration in the Protectorate of Bohemia and Moravia in 1939 - 1945. It focuses on autonomous and occupying a line parallel to the existing public administration in the early years of the Protectorate. It is discussed in detail called Heydrich's administrative reform which the dualism of public power removed and thus eliminating the last fragments …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta