Bc. Petr Skřivánek

Bachelor's thesis

Burza cenných papírů Praha

Prague Stock Exchange
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá postavením a fungováním Burzy cenných papírů Praha. Dochází ke srovnání s Varšavskou burzou cenných papírů s akcentem na poukázání podobností i rozdílů. Nakonec jsou popsány aktuální problémy české burzy a navrhnuta jejich řešení.
Abstract:
The bachelor thesis deals with the role and functioning of Prague Stock Exchange (PSE). The PSE is compared with Warsaw Stock Exchange with special regard to depicting similarities and differeces of the two stock exchanges. Eventually, current problems of the PSE are presented and described and their solutions are proposed.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 9. 2010
  • Supervisor: doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta