Bc. Petr Skřivánek

Bachelor's thesis

Burza cenných papírů Praha

Prague Stock Exchange
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá postavením a fungováním Burzy cenných papírů Praha. Dochází ke srovnání s Varšavskou burzou cenných papírů s akcentem na poukázání podobností i rozdílů. Nakonec jsou popsány aktuální problémy české burzy a navrhnuta jejich řešení.
Abstract:
The bachelor thesis deals with the role and functioning of Prague Stock Exchange (PSE). The PSE is compared with Warsaw Stock Exchange with special regard to depicting similarities and differeces of the two stock exchanges. Eventually, current problems of the PSE are presented and described and their solutions are proposed.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2010
  • Vedúci: doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta