Bc. Jakub Patyla

Bachelor's thesis

Výběr a implementace open source CRM nástroje pro malé a střední firmy

Selection and implementation of open source CRM tools for Small and Medium Enterprises
Abstract:
Tato práce je zaměřená na výběr a implementaci nejvhodnějšího open source CRM nástroje pro malé a střední firmy. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části jsou popsány použité vědecké metody, podle kterých se vybere v praktické částí nejvhodnější CRM nástroj. Dále jsou popsány základní pojmy systému CRM a požadavky na CRM nástroje. V praktické části jsou zvoleny open source CRM nástroje a …more
Abstract:
This work is focused on selection and implementation of the most suitable open source CRM tool for small and medium companies. The thesis is divided into two parts. The theoretical part describes used the scientific methods, according to which the practical part of the CRM tool is selected. The basic CRM system concepts and requirements for CRM tools are described below. In the practical part, are …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2020
  • Supervisor: Ing. Radim Dolák, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Milena Janáková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné