Václav ENDAL

Master's thesis

Hodnocení vlivu metody "Strukturální Pohybové Integrace (Daniel Müller)" na funkčnost chodidla - případové studie.

Assessment of the effect of the "Structural Motion Integration (Daniel Müller)" on the funcionality of the foot - case study.
Abstract:
Práce se zabývá vlivem metody "Strukturální Pohybové Integrace" na funkčnost chodidla.
Abstract:
The work deals with the influence of the "Structural Motion Integration" method on the foot functionality.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 3. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. Jana Pyšná, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ENDAL, Václav. Hodnocení vlivu metody "Strukturální Pohybové Integrace (Daniel Müller)" na funkčnost chodidla - případové studie.. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta