Bc. Monika Amentová, DiS.

Diplomová práce

Marketingová komunikace v hotelu EURO Pardubice

Marketing communication in the hotel EURO Pardubice
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o marketingové komunikaci v hotelu EURO Pardubice. Cílem práce je monitorovat a analyzovat marketingovou komunikaci v hotelu, poté zhodnotit aktuální stav a najít návrhy a opatření, které mohou vést ke zlepšení kvality marketingové komunikace, zvýšení kvality poskytovaných služeb.
Abstract:
The thesis deals with the marketing communication in hotel EURO in the town of Pardubice. The aim is to analyze the marketing communication in the hotel, as well as to evaluate the current status and find recommendations and measures that may lead to the improvement of the marketing communication, increase quality of the hotel services provision.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze