Bc. Monika Koubová, DiS.

Master's thesis

Podpůrné faktory a bariéry při integraci dětí z vybrané sociálně vyloučené lokality do primárního stupně vzdělávacího systému

Supporting factors and barriers to the integration of children forom socially chosen excluded site to the primary level of the education system
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá procesem integrace dětí z vybrané sociálně vyloučené lokality do vzdělávacího systému. Autorka zkoumá podpůrné faktory a bariéry, které tento proces ovlivňují, a to z pohledu zástupců institucionální sítě, kterou tvoří vzdělávací instituce a sociální prácovníci. Teoretická část popisuje základní pojmy jako je vzdělání, výchova, rodina, sociální vyloučení, sociální začleňování …viac
Abstract:
The thesis deals with the integration process of children from a selected socially excluded locations into the educational system. From the point of view of representatives of the institutional network formed by educational institutions and social workers author examines the supporting factors and barriers that influence this process. The theoretical part describes basic concepts such as education …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedúci: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Anna Krchňavá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií