Mgr. Martin Němec, Ph.D.

Disertační práce

Didaktický překlad ve výuce angličtiny jako cizího jazyka

Pedagogical Translation in ESL
Anotace:
Práce Didaktický překlad ve výuce angličtiny jako cizího jazyka se zabývá reflexemi didaktického překladu v moderní pedagogické literatuře a ve vlastním výzkumu mezi učiteli, vzdělavateli budoucích učitelů, studenty – budoucími učiteli a praktikujícími učiteli angličtiny jako cizího jazyka na středních a základních školách. Práce definuje koncept didaktického překladu a specifikuje výzkumné metody …více
Abstract:
The work Pedagogical Translation in ESL deals with the reflections of the pedagogic translation in the modern pedagogical literature and also in the research probes of the teacher educators, students – future teachers and ESL teachers at secondary and primary schools. The work defines the concept of pedagogical translation and also specifies the research methods in three different groups; i.e. teacher …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 3. 2014
  • Vedoucí: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Alena Lenochová, CSc., doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta