Mgr. Martin Němec, Ph.D.

Doctoral thesis

Didaktický překlad ve výuce angličtiny jako cizího jazyka

Pedagogical Translation in ESL
Abstract:
Práce Didaktický překlad ve výuce angličtiny jako cizího jazyka se zabývá reflexemi didaktického překladu v moderní pedagogické literatuře a ve vlastním výzkumu mezi učiteli, vzdělavateli budoucích učitelů, studenty – budoucími učiteli a praktikujícími učiteli angličtiny jako cizího jazyka na středních a základních školách. Práce definuje koncept didaktického překladu a specifikuje výzkumné metody …more
Abstract:
The work Pedagogical Translation in ESL deals with the reflections of the pedagogic translation in the modern pedagogical literature and also in the research probes of the teacher educators, students – future teachers and ESL teachers at secondary and primary schools. The work defines the concept of pedagogical translation and also specifies the research methods in three different groups; i.e. teacher …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 1. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 3. 2014
  • Supervisor: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Alena Lenochová, CSc., doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta