Bc. Pavel Strnad

Master's thesis

Fundamentální analýza vybraných akcií obchodovaných na NYSE

Fundamental analysis of selected shares traded on the NYSE
Anotácia:
Cílem diplomové práce je analyzovat vybrané akcie obchodované na NYSE a na základě této analýzy formulovat investiční doporučení. V teoretické části je definován postup fundamentální analýzy a ta je následně prakticky aplikována na vybrané akcie. Závěrem jsou stanovena investiční doporučení.
Abstract:
The aim of this masters thesis is to analyze selected shares traded on the NYSE and based on this analysis to formulate investment recommendations. Approach to the fundamental analysis is defined in the theoretical part of this thesis and is subsequently applied to the selected shares. The thesis is concluded with investment recommendations.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2017
  • Vedúci: Ing. Veronika Kajurová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Bc. Hana Florianová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta