Bc. Jan Kubíček

Diplomová práce

Realizace opatření stanovených Zákonem o kybernetické bezpečnosti v Informačních systémech geodetických základů Zeměměřičského úřadu

Implementation of Measures Laid Down the Law on Cyber Security in Information Systems of Geodetic Control of Land Survey office
Anotace:
Práce zanalyzuje Informační systémy geodetických základů z hlediska zákona o kybernetické bezpečnosti (ZKB) a jeho prováděcích předpisů. Informační systémy geodetických základů, které zahrnují Informační systém Sítě permanentních stanic GNSS České republiky (CZEPOS) a Informační systém Databáze bodových polí (DBP), jsou součástí Informačního systému zeměměřictví (ISZ) ve správě Zeměměřického úřadu …více
Abstract:
The thesis deals with information systems of geodetic control in terms of Law on Cyber Security and of its implementing rules. Information systems of geodetic control, which include Information System of Network of Permanent Stations GNSS of the Czech Republic and Information System of Database of Geodetic Control Points, are part of Information System of Land Surveying administrated by Land Survey …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. Ing. Roman Rak, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní