Bc. Jan Kubíček

Master's thesis

Realizace opatření stanovených Zákonem o kybernetické bezpečnosti v Informačních systémech geodetických základů Zeměměřičského úřadu

Implementation of Measures Laid Down the Law on Cyber Security in Information Systems of Geodetic Control of Land Survey office
Abstract:
Práce zanalyzuje Informační systémy geodetických základů z hlediska zákona o kybernetické bezpečnosti (ZKB) a jeho prováděcích předpisů. Informační systémy geodetických základů, které zahrnují Informační systém Sítě permanentních stanic GNSS České republiky (CZEPOS) a Informační systém Databáze bodových polí (DBP), jsou součástí Informačního systému zeměměřictví (ISZ) ve správě Zeměměřického úřadu …more
Abstract:
The thesis deals with information systems of geodetic control in terms of Law on Cyber Security and of its implementing rules. Information systems of geodetic control, which include Information System of Network of Permanent Stations GNSS of the Czech Republic and Information System of Database of Geodetic Control Points, are part of Information System of Land Surveying administrated by Land Survey …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2018
  • Supervisor: prof. Ing. Roman Rak, Ph.D.
  • Reader: prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní