Bc. Radek Dvořák

Diplomová práce

Kardiorespirační zdatnost a tuhost cévní stěny u pacientů s ischemickou chorobou srdeční a metabolickým syndromem: vliv kardiovaskulární rehabilitace

Cardiorespiratory fitness and arterial wall stiffness in patients with coronary heart disease and metabolic syndrom: the effect of cardiovascular rehabilitation
Anotace:
Cílem této práce bylo zhodnocení vlivu 3 – měsíčního rehabilitačního programu (kombinovaného tréninku) na antropometrické parametry (hmotnost, BMI, věk), parametry kardiorespirační zdatnosti (VO2peak, VO2peak . kg-1, Wpeak, Wpeak . kg-1) a indexy tuhosti cév CAVI a ABI u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční a s metabolickým syndromem a bez metabolického syndromu a porovnání vstupních …více
Abstract:
The aim of this thesis was to evaluate the effect of 3 months rehabilitation program (combined training) on antropometric parameters (body weight, BMI, age), cardiorespiratory fitness parameters (VO2peak, VO2peak . kg-1, Wpeak, Wpeak . kg-1) and parameters of arterial wall stiffness in patients with chronic coronary heart disease and metabolic syndrom and without metabolic sydrom and comparing of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2017
  • Vedoucí: MUDr. Hana Svačinová, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta