Bc. Miroslava Stahorská

Master's thesis

Dlouhodobá nezaměstnanost a její vliv na psychické zdraví

Long-term unemployment and its impact on the mental Health
Abstract:
Cílem mé diplomové práce bylo odpovědět na hlavní výzkumnou otázku: „Jaké faktory ovlivňují psychické zdraví dlouhodobě nezaměstnaných?“ Předmětem mého zkoumání byly dopady dlouhodobé nezaměstnanosti na fyzické zdraví a psychickou stabilitu nezaměstnaných osob. V teoretické části jsem se zaměřila na analýzu adaptivních i maladaptivních způsobů zvládání této tíživé životní situace a nastínila možné …more
Abstract:
The aim of my dissertation was to answer the main research question: “What kinds of factors affect the mental health of the long-term unemployed?” The impacts of the long-term unemployment on the mental health and mental stability of the unemployed are the objects of my research. In theoretical part I aimed at the analysis of adaptive and maladaptiv ways of handling of this depressing situation in …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 6. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2009
  • Supervisor: Mgr. Jiří Vander, DiS.
  • Reader: Mgr. Klára Šmídová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií