Patrik MATLAK

Bakalářská práce

Vývoj metody na stanovení methotrexátu metodou kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcí

Method development for determination of methotrexate by liquid chromatography with mass spectrometry
Anotace:
Metotrexát podle mechanizmu cytostatického účinku řadíme mezi inhibitory bází nukleových kyselin. V závislosti na plazmatické koncentraci lze predikovat jeho účinek a zamezit jeho toxicitě. Cílem bakalářské práce bylo vyvinout a validovat metodu na stanovení metotrexátu a jeho metabolitu 7-hydroxymetotrexátu vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií s hmotnostní detekcí v séru. Separace probíhala na …více
Abstract:
Methotrexate is classified as an inhibitor of nucleic acids due to his cytostatic mechanism. Its effect and toxicity can be predicted depending on its plasma contretration. The aim of the bachelor thesis was to develop and validate a method for determination of methotrexate and his metabolite 7-hydroxymethotrexate by high-performance liquid chromatography with mass spectrometry in serum. Separation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Romana Uřinovská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MATLAK, Patrik. Vývoj metody na stanovení methotrexátu metodou kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcí. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta