Bc. Eva Janáčková

Diplomová práce

Dynamika srdeční frekvence při zátěži a v zotavení u pacientů s diabetem a chronickou ischemickou chorobou srdeční v průběhu kardiovaskulární rehabilitace

Dynamic of heart rate during exercise and recovery in patients with diabetes and chronic coronary heart disease during cardiac rehabilitation
Anotace:
Cílem této práce bylo posoudit vliv 3měsíčního kombinovaného tréninku na hodnoty srdeční frekvence při zátěži (chronotropní index, SFpeak), a v zotavení (SFrec) a kardiorespirační zdatnosti u pacientů se stabilní ischemickou chorobou srdeční a diabetem 2. typu (DM, n = 19) a bez diabetu (NDM, n = 21). Kombinovaný aerobně-silový trénink probíhal dvakrát týdně po dobu 60 minut. U obou souborů došlo k …více
Abstract:
The aim of this thesis was to assess the effect of 3-month combined training on heart rate values during exercise (chronotropic index, SFpeak) and in recovery (SFrec) and on cardiorespiratory fitness in patients with stable coronary heart disease and type 2 diabetes (DM, n = 19) and patients without diabetes (NDM, n = 21). Combined aerobic-strength training was conducted twice a week for 60 minutes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: MUDr. Hana Svačinová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie