Bc. Eva Janáčková

Master's thesis

Dynamika srdeční frekvence při zátěži a v zotavení u pacientů s diabetem a chronickou ischemickou chorobou srdeční v průběhu kardiovaskulární rehabilitace

Dynamic of heart rate during exercise and recovery in patients with diabetes and chronic coronary heart disease during cardiac rehabilitation
Abstract:
Cílem této práce bylo posoudit vliv 3měsíčního kombinovaného tréninku na hodnoty srdeční frekvence při zátěži (chronotropní index, SFpeak), a v zotavení (SFrec) a kardiorespirační zdatnosti u pacientů se stabilní ischemickou chorobou srdeční a diabetem 2. typu (DM, n = 19) a bez diabetu (NDM, n = 21). Kombinovaný aerobně-silový trénink probíhal dvakrát týdně po dobu 60 minut. U obou souborů došlo k …more
Abstract:
The aim of this thesis was to assess the effect of 3-month combined training on heart rate values during exercise (chronotropic index, SFpeak) and in recovery (SFrec) and on cardiorespiratory fitness in patients with stable coronary heart disease and type 2 diabetes (DM, n = 19) and patients without diabetes (NDM, n = 21). Combined aerobic-strength training was conducted twice a week for 60 minutes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2013
  • Supervisor: MUDr. Hana Svačinová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Master programme / field:
Specializations in Health Science / Physiotherapy