Bc. Jan Dvořáček

Bakalářská práce

Řízení pracovního kapitálu

Working Capital Management
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na řízení pracovního kapitálu. Teoretická část rozebírá složky pracovního kapitálu, způsoby jeho financování a základní úkoly řízení pracovního kapitálu. Na základě hotovostního cyklu je rozebrána role finančního manažera při stanovení optimálního objemu pracovního kapitálu. Jsou uvedeny postupy pro výpočet kapitálové potřeby na oběžný majetek a výpočet finančních …více
Abstract:
This thesis focuses on control of working capital. The theoretical part analyses working capital components, means of its funding and basic functions of administration of working capital. The financial manager role in the optimum amount of working capital evaluation is analysed on the cash cycle basis. Methods of computing capital requirements for short-term assets and calculation of financial ratio …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Josef Šiman
  • Oponent: Ing. František Končel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní