Petra KORBELOVÁ

Bakalářská práce

Dramatická výchova a Rámcový vzdělávací program

Drama education and Framework education program
Anotace:
V této bakalářské práci se zabývám Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a dramatickou výchovou. Cílem je ukázat dramatickou výchovu jako metodu vedoucí k cílům RVP PV.
Abstract:
This paper is focused on the Framework Educational Programmer of Preschool Education, dramatic education. The aim is to show the dramatic education as a method leading to the objectives of the Framework Educational Programmer of Preschool Education.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2011
Zveřejnit od: 7. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Hana Cisovská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KORBELOVÁ, Petra. Dramatická výchova a Rámcový vzdělávací program. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta