Mgr. Kateřina Kantorová

Diplomová práce

Ochrana osobnosti versus svoboda projevu

Protection of personal rights versus freedom of expression
Anotace:
Diplomová práce na téma „Ochrana osobnosti versus svoboda projevu“ řeší kolizi těchto dvou ústavně garantovaných hodnot. Ochrana osobnosti a svoboda projevu jsou si vzájemně rovny a žádná nemá před druhou jednoznačnou přednost. Práci je rozdělena na tři části: všeobecné osobnostní právo, svoboda projevu, střet ochrany osobnosti a svobody projevu. V první části jsem se zaměřila na právo na ochranu osobnosti …více
Abstract:
This graduation thesis is called „Protection of Personal Rights versus Freedom of Expression“ and it (mainly) deals with collision of these constitutionally guaranteed values (rights). Both of these rights are equal and neither unequivocally prevails. The thesis is divided into three main parts: (1) general protection of personal rights, (2) freedom of expression, (3) collision of these two human rights …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 5. 2007
  • Vedoucí: doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta