Michal Špaček

Disertační práce

Výzkum využití biomasy jako akumulační zdroj energie s aplikací na řízení kogeneračních jednotek

Research of biomass as a accumulative source of energy with application for control of cogenerating units
Anotace:
Tato disertační práce se zabývá problematikou kogeneračních jednotek (KGJ), jak z pohledu elektrické, tak i tepelné energie. Teoretická část se zabývá jednotlivými typy kogeneračních jednotek. Tato část se opírá o zhodnocení jednotlivých typů kogeneračních jednotek z pohledu dodávky elektrické energie. Kogenerační jednotky jsou hodnoceny za pomocí metody Multikriteriální analýzy shody a neshody (CDA …více
Abstract:
This dissertation deals with the issue of cogeneration units (KGJ) both in terms of electric and thermal energy. The theoretical part deals with individual types of cogeneration units. This section is based on an assessment of the individual types of cogeneration units from the point of view of power supply. Cogeneration units are evaluated using the Multi-Criteria Analysis and Non-Compliance (CDA …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: Zdeněk Hradílek
  • Oponent: Radomír Goňo, Zbyněk Martínek, Oldřich Záviška

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava