Bc. Lukáš Porada

Diplomová práce

Místní akční skupiny v roli aktérů regionálního rozvoje v rámci regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad

Local action groups in the role of actor of the regional development within the region NUTS 2 Northwest
Anotace:
Zemědělská politika Evropské unie patří do preferovaných oblastí. Doposud byly dotace do zemědělské politiky nejvyšší mezi všemi rezorty. Na druhou stranu je to oblast značně problematická a velmi diskutovaná. Některé země se snaží prosazovat určitá ochranářská opatření pro své zemědělce, v jiných zemích se dokonce stávající systém zemědělství téměř rozpadl. Mezi ně patří i Česká republika. Navíc soukromí …více
Abstract:
Agricultural Policy of the European Union belong to the preferred areas. So far, subsidies to agricultural policy, the highest among all sectors. On the other hand, this area is quite problematic and highly debated. Some countries are trying to promote certain protectionist measures for its farmers in other countries, even the existing agricultural system almost collapsed. These include the Czech Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní