Mgr. Barbora Vyvijalová

Bachelor's thesis

Realizace průřezového tématu osobnostní a sociální výchova v rámci tělesné výchovy na základní škole

Implementation of personal and social education in physical education at elementary school
Abstract:
Tato práce se snaží popsat, jak lze realizovat osobnostně sociální výchovu v rámci tělesné výchovy. Osobnostně sociální výchova je průřezovým tématem, které je předurčeno k integraci. V tělesné výchově ho chceme realizovat, nejen protože práci prezentujeme na fakultě sportovních studií, ale také protože oba předměty jsou zaměřeny na výchovu a tvorbu dovedností spíše než předávání znalostí. Proto se …more
Abstract:
This work tries to describe how to realize the Personal Social education in Physical education. Personal Social Education is a theme that is destined for integration. We want to implement it in physical education, not only because of the work presented at the Faculty of Sports Studies, but also because both subjects are focused on education and work skills rather than knowledge transfer. These two …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Jan Kolář, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií