Ing. Roman ŠENKEŘÍK

Doctoral thesis

Optimal Control of Deterministic Chaos

Optimal Control of Deterministic Chaos
Abstract:
The main aim of this dissertation is to show that powerful optimizing tools like evolutionary algorithms can be in reality used for the optimization of deterministic chaos control. This work is aimed on explanation of how to use evolutionary algorithms (EAs) and how to properly define the cost function (CF). It is also focused on selection of control method and, the explanation of all possible problems …viac
Abstract:
Hlavním cílem disertační práce je ukázat, že výkonný nástroj, jakými jsou zcela určitě evoluční algoritmy, je možno v praxi použít k optimalizaci řízení deterministického chaosu. Tato práce je především zaměřena na vysvětlení jak správně použít evoluční algoritmy, jak nadefinovat účelovou funkci a dále je zaměřena na výběr vhodné řídící metody a samozřejmě na vysvětlení všech možných problémů, které …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2008
Zverejniť od: 12. 5. 2008
Identifikátor: 10781

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 10. 2008
  • Vedúci: doc. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠENKEŘÍK, Roman. Optimal Control of Deterministic Chaos. Zlín, 2008. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 12. 05. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 5. 2008 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.