Bc. Anna Ryklová

Diplomová práce

Vliv věrnostních programů vybraných provozovatelů čerpacích stanic v ČR na nákupní chování zákazníka

The influence of loyalty programs of selected petrol station operators in the Czech Republic on customer purchase behavior
Anotace:
Diplomová práce je věnována tématu vlivu věrnostních programů vybraných provozovatelů čerpacích stanic na nákupní chování zákazníka, a to nejprve z pohledu teorie a poté z pohledu praxe se zaměřením na věrnostní programy společností Shell Czech Republic, a.s. a Eni Česká republika, s.r.o.
Abstract:
The thesis is devoted to the theme of influence of loyalty programs used by selected gas station operators on the purchase behavior of the customer. First from the perspective of theory and then from the perspective of experience, focusing on loyalty programs by companies Shell Czech Republic, a.s. and Eni Česká republika, s.r.o.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Adolf Vodrážka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace