Mgr. Tomáš Punar

Diplomová práce

Digital Divide v informační společnosti

Digital divide and information society
Anotace:
Tato práce je věnována konceptu informační společnosti a fenoménu digital divide, který se stává celospolečenským tématem. Cílem práce je teoretický rozbor obou konceptů ze sociologického hlediska. Na digital divide je nahlíženo jako na produkt informační společnosti, jenž se prosazuje jako nový stratifikační koncept na politické i akademické úrovni a postihuje zejména skupiny a jedince, kteří jsou …více
Abstract:
This paper deals with information society concept and digital divide phenomenon, which occurs in current society as a key topic. The goal of this work is theoretical analyses of both of the concepts from sociological point of view. The digital divide is viewed as product of information society. This product works as a new stratification concept and affects mainly social groups and individuals already …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
  • Oponent: Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií