Bc. Anna Lovichová

Bachelor's thesis

Dovednosti žáků v chemii aneb Co bychom z chemie rádi uměli?

Chemical skills of pupils : Which skills do we prefere?
Abstract:
Cílem této bakalářské práce bylo pokusit se zjistit názor žáků 1. a 3 ročníku čtyřletého gymnázia a žáků odpovídajících ročníků osmiletého gymnázia to, které dovednosti z chemie by podle jejich vlastního mínění měli mít žáci vstupující na čtyřleté gymnázium (resp. žáci vstupující do kvinty osmiletého gymnázia) a žáci na konci gymnaziálního vzdělávání chemii. Cíle práce byly splněny. Výsledkem práce …more
Abstract:
The aim of this work was try to find out opinion of 1st and 3rd year of a four-year high school students and opinion of students studiyng appropriate grades of the eight-year high school, which skills in chemistry, according to their own opinion, should have students entering a four-year high school (or students entering the first grade of the eight-year high school) and students at the end of high …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2014
  • Supervisor: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.
  • Reader: RNDr. Eva Trnová, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta