Mgr. Dáša Doležalová, Ph.D.

Disertační práce

Characterization of molecular changes coupled to differentiation pathway in human embryonic stem cells

Characterization of molecular changes coupled to differentiation pathway in human embryonic stem cells
Anotace:
Disertační práce se zabývá studiem molekulárních mechanismů charakterizujících vstup lidských embryonálních kmenových (EK) buněk do diferenciační dráhy. Detailní charakteristika molekulárních změn v řízení buněčného cyklu v průběhu diferenciace EK buněk do neurálních progenitorů je doplněna o analýzu expresního profilu microRNA. Dále práce poukazuje na souvislost signální dráhy Notch s regulací buněčného …více
Abstract:
This thesis provides an insight into molecular mechanisms that accompany process of differentiation of hESCs into specific cell type. We show detailed description of changes in cell cycle regulatory molecules that accompany process of differentiation of human ES cells into neural precursor cells (NPCs). Our study points to an interesting molecular phenomenon which might be an essential parameter of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 9. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 10. 2012
  • Vedoucí: doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta