Ing. Pavel Kinkor

Diplomová práce

Operační program životního prostředí a jeho využití

The operational programme environment and its usage
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na popis postupů spojených s přípravou a uplatněním žádosti o finanční podporu z Fondů EU. Cílem práce je poskytnout zájemcům přehledný a srozumitelný materiál usnadňující orientaci v dané problematice.
Abstract:
This thesis deals with the Operational Programme Environment. It is focused on the description of procedures associated with formulation and using applications for sponsorship from EU Funds. The aim of this work is to provide well-ordered and understandable material to facilitate orientation in the matter mentioned above.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Ilona Obršálová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kinkor, Pavel. Operační program životního prostředí a jeho využití. Pardubice, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická