Bc. Michaela Gregorová

Bachelor's thesis

Biologické procesy kontrolované CK1 delta/epsilon v kontextu chronické lymfocytární leukémie (CLL)

Biological processes controlled by CK1 delta/epsilon activity in the context of chronic lymphocytic leukemia (CLL)
Abstract:
V této bakalářské práci jsou diskutovány informace o kasein kináze 1, která se účastní mnoha buněčných procesů a je velmi zajímavým a důležitým tématem ke zpracování. Zejména v kontextu patologických stavů hraje kináza významnou roli a její účast při vzniku a vývoji různých typů nádorů není výjimkou. Cílem bakalářské práce bylo shrnout dosavadní informace o kasein kináze 1 a také o její účasti na vzniku …more
Abstract:
This bachelor thesis analyzed basic information about casein kinase 1, which participates in many cellular processes, and is therefore an interesting and important topic for processing. Particularly in the context of pathological conditions, this kinase is referred to as an important enzyme involved in the onset and development of cancer. The aim this bachelor thesis was to summarize the current information …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Pavlína Janovská

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta