Bc. Michaela Gregorová

Bakalářská práce

Biologické procesy kontrolované CK1 delta/epsilon v kontextu chronické lymfocytární leukémie (CLL)

Biological processes controlled by CK1 delta/epsilon activity in the context of chronic lymphocytic leukemia (CLL)
Anotace:
V této bakalářské práci jsou diskutovány informace o kasein kináze 1, která se účastní mnoha buněčných procesů a je velmi zajímavým a důležitým tématem ke zpracování. Zejména v kontextu patologických stavů hraje kináza významnou roli a její účast při vzniku a vývoji různých typů nádorů není výjimkou. Cílem bakalářské práce bylo shrnout dosavadní informace o kasein kináze 1 a také o její účasti na vzniku …více
Abstract:
This bachelor thesis analyzed basic information about casein kinase 1, which participates in many cellular processes, and is therefore an interesting and important topic for processing. Particularly in the context of pathological conditions, this kinase is referred to as an important enzyme involved in the onset and development of cancer. The aim this bachelor thesis was to summarize the current information …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Janovská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta