Bc. Kateřina Šenková

Master's thesis

Marketingová komunikace neziskové organizace WIDE

The Marketing Communication of the WIDE Non-profit Organisation
Abstract:
Cílem této diplomové práce je návrh marketingového komunikačního mixu neziskové organizace WIDE. Teoretická práce obsahuje shrnutí nejdůležitějších poznatků týkajících se neziskových organizací, marketingové komunikace a marketingového výzkumu v této oblasti. Praktická část práce je zaměřena na zhodnocení současné komunikace zvolené organizace a analýzu sekundárních dat v souvislosti s preferencemi …more
Abstract:
The aim of this master's thesis is to design a proposal of a marketing communication mix of the WIDE non-profit organisation. The theoretical part contains a summary of the most important findings concerning non-profit organisations, marketing communication, and marketing research. The practical part is focused on the evaluation of the current communication of the selected organisation and the analysis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Eva Šviráková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Šenková, Kateřina. Marketingová komunikace neziskové organizace WIDE. Zlín, 2019. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe