Bc. Leoš Jirovský

Bakalářská práce

Experimentální porovnání metod destruktivního a nedestruktivního zkoušení betonů a vláknobetonů

Experimental Comparison of Methods of Destructive and Non-destructive Testing of Concrete and Fiber-reinforced Concrete
Anotace:
Práce je věnována teorii a zkoušení prostého betonu, vláknobetonu s polypropylénovými vlákny a drátkobetonu nedestruktivními a destruktivními metodami. Jako nedestruktivní metody zkoušení byly zvoleny ultrazvuková impulzová metoda a metoda odrazového tvrdoměru, které byly doplněny destruktivními zkouškami. Získané výsledky jednotlivých záměsí jsou vyhodnoceny pomocí kalibračních vztahů a vzájemně porovnány …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on theory and practical methods of non-destructive and destructive testing of concrete, polypropylene fiber-reinforced concrete and steel fiber-reinforced concrete. Performed non-destructive tests are ultrasonic impulse testing method and the hardness testing method. The results are evaluated using calibration functions and compared.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Suchánek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jirovský, Leoš. Experimentální porovnání metod destruktivního a nedestruktivního zkoušení betonů a vláknobetonů. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera